CRUÏLLA TALKS - RAQUEL RIBA ROSSY & PAULA BONET

Centre D'Arts Santa Mònica, Barcelona.

Tipo de entrada Coste (valor nominal)? Cantidad
ENTRADA GENERAL €2,67 (€2,42)

Aquest ticket té un preu de 2,67€, dels quals, el Festival Cruïlla destinará 2€ com a donatiu a Proactiva Open Arms (0'67€ corresponen a les despeses de gestió).

Este ticket tiene un precio de 2,67€, de los cuales, el Festival Cruïlla destinará 2€ del ticket como donativo a Proactiva Open Arms (0,67€ corresponden a los gastos de gestión)

This tickets cost 2,67€. 2€ from this ticket will be donated to Proactiva Open Arms. (0,67€ are fees)